Gärs - Lucas Ödmar

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2023-06-29
uppdaterad:2023-06-30 05:13:20