foto: Vilmar Alexandersson

Lake - Love Alexandersson

art:Lake (Lota lota)
vikt:1000
längd:
fångstplats:Nissan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: