foto: Adam Alexandersson

Näbbgädda - Love Alexandersson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:300
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: