foto: Sanna Alexandersson

Randig sjökock - Love Alexandersson

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:100
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: