foto: Adam Alexandersson

Sandstubb - Love Alexandersson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:3
längd:8
fångstplats:Gullmarn Trorjag
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: