foto: Svante Kälebo

Ål - Love Alexandersson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:750
längd:
fångstplats:Nissan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: