Benlöja - Love Alexandersson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:15
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: