foto: Adam Alexandersson

Mal - Love Alexandersson

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:200
längd:
fångstplats:Helgeån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: