foto: Adam Alexandersson

Rötsimpa - Love Alexandersson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:280
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: