foto: Svante Kälebo

Sarv - Love Alexandersson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:100
längd:
fångstplats:Träasjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: