Skrubbskädda - Love Alexandersson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:500
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: