foto: Love Alexandersson

Gärs - Love Alexandersson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:20
längd:14
fångstplats:Nissan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: