foto: Adam Alexandersson

Gråsej - Love Alexandersson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:20
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: