Fjärsing - Love Alexandersson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:140
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: