foto: Adam Alexandersson

Björkna - Love Alexandersson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:300
längd:
fångstplats:Hossmoån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: