foto: Adam Alexandersson

Strupsnittsöring - Love Alexandersson

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:370
längd:31
fångstplats:Sjö
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: