foto: Adam Alexandersson

Öring - Love Alexandersson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:1000
längd:
fångstplats:Hamn Till Nissan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2023-07-05 05:28:59