foto: Mof

Grönling - Iris Sundgren

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:5
längd:7
fångstplats:Nyrebäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2023-07-05
uppdaterad:2023-07-06 05:57:36