Tobiskung - Vilmar Alexandersson

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Kast
bete:Sillhäckla
fångstdatum:
uppdaterad: