Svartmunnad smörbult - Vilmar Alexandersson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Mölndalsån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: