Gädda - Patrik Andersson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:8400
längd:
fångstplats:Göta Älv
metod:Spinn
bete:Vobbler
fångstdatum:2004-01-04
uppdaterad: