Stensnultra - Vilmar Alexandersson

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: