Solabborre - Vilmar Alexandersson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Rökeridammen
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: