Sarv - Vilmar Alexandersson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: