Pirål - Vilmar Alexandersson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: