Näbbgädda - Vilmar Alexandersson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: