Lake - Vilmar Alexandersson

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: