Gädda - Vilmar Alexandersson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:10091
längd:119
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: