Färna - Vilmar Alexandersson

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:1000
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: