Blågylta - Vilmar Alexandersson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:350
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: