Björkna - Vilmar Alexandersson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:200
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: