Benlöja - Vilmar Alexandersson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:16
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2023-06-25
uppdaterad: