Gös - Adam Pihlquist

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:880
längd:47
fångstplats:Göteborg
metod:Vertikal
bete:Jigg
fångstdatum:2023-07-08
uppdaterad:2023-07-10 17:27:50