Sjurygg - Adam Pihlquist

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:6
fångstplats:Vallda
metod:Mete
bete:Tångräka
fångstdatum:2023-07-10
uppdaterad:2023-07-10 18:52:57