Blålånga - Dennis Norén

art:Blålånga (Molva dypterygia)
vikt:7800
längd:116
fångstplats:10gradarn
metod:Bottenmete
bete:Bleka
fångstdatum:2023-07-09
uppdaterad:2023-07-10 18:52:59