Sandskädda - Theo Björkman

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Nidingen
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-08-27
uppdaterad: