Mindre kungsfisk - Theo Björkman

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nidingen
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-07-16
uppdaterad: