Långa - Theo Björkman

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Nidingen
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-08-13
uppdaterad: