Fjärsing - Theo Björkman

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2023-07-09
uppdaterad: