Näbbgädda - Theo Björkman

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Spinn
bete:Skedrag
fångstdatum:2023-06-18
uppdaterad: