Skrubbskädda - Theo Björkman

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2023-07-08
uppdaterad: