Tångspigg - Theo Björkman

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Gårda Brygga
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2022-08-08
uppdaterad:2023-07-12 06:23:15