foto: Jag

Rysk simpa - Gustav Nyström

art:Rysk simpa (Cottus koshewnikowi)
vikt:
längd:
fångstplats:Torne älv, Svanstein
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2023-07-16
uppdaterad:2023-07-17 08:01:46