Sandkrypare - Mats Svensson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Särö
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2023-07-17
uppdaterad:2023-07-17 17:25:41