Bäckröding - Dennis Norén

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Borås
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2023-07-20
uppdaterad:2023-07-20 20:14:30