Asp - Mats Svensson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:
längd:
fångstplats:Göta älv
metod:Spin
bete:Wobbler
fångstdatum:2022-07-21
uppdaterad:2023-07-21 13:01:45