Braxen - Iris Sundgren

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:2000
längd:54
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask Och Maggot
fångstdatum:2023-07-22
uppdaterad:2023-07-23 16:41:36