Större havsnål - Adam Pihlquist

art:Större havsnål (Entelurus aequoreus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsö
metod:Mete
bete:Pungräka
fångstdatum:2023-07-28
uppdaterad:2023-07-29 08:27:28