foto: Stefan Falkenberg

Spetsstjärtad smörbult - Axel Larsson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:9
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2023-08-31
uppdaterad:2023-08-01 14:51:57