Spetsstjärtad smörbult - Adam Pihlquist

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:9
fångstplats:Lysekil
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:2023-07-31
uppdaterad:2023-08-01 14:52:01